Hvad er Dansk Angora. Angorakaninens historie. Hvordan holder man angorakaniner. Foder, bure, løbegårde m.m.

Sidste nyt !!


Modtager af Dansk Angora Støtte 2024 er fundet. Bestyrelsen har valgt Miriam og Lars Schmidt fra Videbæk for køb af 2 avlskaniner i Tyskland. Stort tillykke til Miriam og Lars. Vi glæder os til at høre mere om projektet og vi ser frem til at læse om det i Tidsskrift for Kaninavl

Hvis vores medlemmer i Dansk Angora har forslag til emner som der kan søges støtte til i 2025, så modtager bestyrelsen ger ideer.

Mvh Bestyrelsen i Dansk Angora

Læs mere om angorastøtte HER

 

 Klippeforklæder med Logo: Det er stadig muligt at erhverve sig et rigtig lækkert forklæde med Dansk Angoras   logo se foto her . Prisen er kun 175 kr + fragt. Forklæderne kan købes ved henvendelse til kasserer Dorthe Brynningsen.  (mail:dorthe@brynningsen.dk) 

Annonce:

Kartning og spinding af egen uld hos

Hjelholts Uldspinderi.

www.hjelholt.dk

Hvad er Dansk Angora klub?


Klubbens formål er at fremme interessen for angorakaniner. Rådgive om avl og salg af uld, samt produkter af angora, herunder spinding af uld og garvning af skind.

Dansk Angora blev genetableret ved en generalforsamling på Landsudstillingen for kaniner i 1991, og er en underafdeling af Danmarks Kaninavlerforening, derfor skal man være medlem af denne for, at blive fuldgyldigt medlem af Dansk Angora. Men fra 2018 er det nu også blevet muligt at blive optaget som støttemedlem (sponsor) af foreningen, uden at være medlem af Danmarks Kaninavlerforening.


Klubbens vedtægter, revideret 18-2-2024, kan læses her 


Kontingent pris: 

Fuldgyldige medlemmer 100 kr. årligt. Støttemedlemmer 50 kr. årligt.

Som fuldt medlem af Dansk Angora kan du deltage i alle foreningens aktiviteter, blive opført på avlerlisten her på hjemmesiden, samt deltage i generalforsamlingen og derigennem være med til at forme foreningen.

Som støttemedlem har du mulighed for at deltage i spindetræfs arrangementer og få mulighed for råd og vejledning. Du kan også deltage på generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

Tilmelding kan ske  til klubbens sekretær Dorthe Brynningsen, send en mail til dorthe@brynningsen.dk , med navn og adresse, samt tlf. nr. og evt. hjemmesideadresse

Dansk Angora støtte.


Generelt:

Ordningen er indført ved generalforsamlingen d. 17/02/2024 af bestyrelsen.

Formålet er at sende foreningens medlemsindtægter tilbage til medlemmer, der har et behov for støtte til at fremme avlen af angorakaniner i Danmark.


Form:

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen offentliggøre om der i året efterfølgende er mulighed for at søge støtte til et projekt. Ved generalforsamlingen offentliggøres hvor betingelserne kan findes, samt datoer for ansøgningsfrister. Betingelserne kan varierer fra år til år, alt efter hvilke beløb bestyrelsen vil øremærke til ordningen, og hvad bestyrelsen vurderer vil gavne og fremme avlen af angora i Danmark.

 

Hvem kan søge ?

Det er kun medlemmer af både Dansk Angora og Danmarks Kaninavlerforening der kan søge støtten.

Har et medlem modtaget støtte en gang, kan dette medlem ikke ansøge igen, da alle medlemmer skal have lige mulighed for at modtage støtte.

Bestyrelsen kan, når de vurderer at det er aktuelt, nulstille listen over tidligere modtagere og starte forfra. I så fald kan et medlem modtage støtte flere gange.

Siddende bestyrelse samt suppleant kan ikke modtage støtten.

Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde på datoen for ansøgningsfristen kl 2400.

Hvis bestyrelsen vælger et medlem at støtte, skal medlemmet leve op til betingelserne der er for støtten. Medlemmer må forvente at lægge penge ud, for at kunne dokumenterer med eks. en kvittering, før støtten kan udbetales.


Ansøgere skal skrive en ansøgning samt evt. bilag, hvor de beskriver og argumenterer for hvad de søger midler til, og hvorfor. Bestyrelsen læser ansøgninerne grundigt igennem og beslutter derefter hvem støtten går til.

Er der ingen ansøgere til et års støtte, da går midlerne tilbage til Dansk angora foreningen, og bestyrelsen har fuld ret til at forvalte beløbet.

Dansk angora støtte for 2024

I år har bestyrelsen øremærket 500 dkk og der vil være mulighed for at søge støtte ved opfyldelse af følgende betingelser.


  • Indkøb af gode avlsdyr eller til etablering af nye avlere. Dyrene skal være købt i perioden 1/1-23 til 30/4-24. Mindst én af dyrenes forældre skal være bedømt. Stamtavlen skal vedlægges ved ansøgningen, samt dokumentation for købet.
  • Ansøgningsfristen er d. 1/5-2024, ansøgningen sendes til bestyrelsen via majajoensen89@gmail.com senest 24:00.
  • Modtager af støtten skal godkende et indlæg til kaninbladet, samt vores facebookside, og må meget gerne selv lave dette indlæg hvis de vil.


Bestyrelsen glæder sig til at modtage jeres ansøgninger, og håber på en god avlssæson.

Historien om angorakaninen:


Angora er et ældre europæisk navn for oldtidens Ankyra, nutidens Ankara. Angora er en fællesbetegnelse for katte, kaniner, marsvin og angorageden ( Mohair), som kan føre sin slægt 5000 år tilbage. De har alle en hårvækst, der vokser kontinuerlig i hele deres levetid, uden at fælde.


Angorakaninen stammer fra Lilleasien, denne kaninrace har en værdifuld, langhåret silkeblød pels, hvis hår kan spindes til fint garn.

England og Frankrig strides om, hvem der indførte Angorakaninerne til Europa. Man mener, de første langhårede kaniner kom med, engelske søfolk til Bordeaux i Frankrig

1723. Allerede i 1777 indførte man de første Angorakaniner til Tyskland fra England.

De var albinoer, hvide med røde øjne, ifølge billeder fra 1889.


Englænderne døbte kaninen Angora, før gik den under navne som Silkehare eller Kashmirkaninen, den havde flere forskellige farver.

I 1784 udgiver man i Frankrig en vejledning om pasning af angorakaniner, vejledningen blev allerede 5 år senere oversat til tysk.

1500 års tallet, kunne man læse, at den Engelske konge Henrik den ottende, ham med alle konerne, opkræve told på angorauld.


Angora i Danmark:

I Danmark omtalte H. S. Holtens i sit værk "Fauna fra 1804 om kaniner" følgende: Kødet spises, skindet især de angoriske, bruges til kartning, og de sorte kaninhår er fortrinlige til hatte.

Tyve år senere, i 1890 averterer Magasin du Nord i København, i en annonce, om adskillige varer tilberedt af angoraskind.


Ved kaninudstillingernes start, i Tyskland 1885, og i Tivoli 1895, var angorakaninen repræsenteret. Uldlængden skulle være mindst 15 cm. På udstillinger sås kaniner med en uldlængde på over 40 cm.


Op til 1940 var Angorakaninen en sjældenhed i Danmark. Tyskland satte avlsarbejdet i system i 1934, og Danmark fik sit første spinderi for angoragarn i 1939.

Det var den anden verdenskrig, der gav det første store opsving, men kort efter krigen var ulden usælgelig igen.


Dansk Angoras Fællesråd, med Henrik Kyed som forretningsfører, startede i 1949 med det formål at få en eksport i gang. I 1960 blev D. A. F. omdannet til et andelsselskab. De 1500 angoraavlere havde en eksport på over en million kr.

Man oprettede afkomsprøvestationer hos konsulent H. M. Olsen og demonstrationsbrug på Kalø Landbrugsskole.

I 60'erne gik eksporten helt i stå, og D. A. F. måtte slutte sin store angora arbejde i 1972.


Dansk Angora:

L. U. 74 i Viborg var uden Angorakaniner. Flere avlere talte sammen om, at der måtte gøres noget.

I 1977 startede den første forening op under navnet Dansk Angora. Foreningen arbejdede støt og roligt indtil det store angora boom satte ind, og toppede i 1985-86, med uldpriser på over kr. 600,00 pr. kg.

I 1988 gik eksporten helt i stå og Dansk Angora ophørte året efter.


1991 sendes et Spørgeskema til angora avlere i DK, hvor man spurgte, om der var interesse for at opstarte en specialklub for Angora.

30 positive svar var en god baggrund til at indkalde til en stiftende generalforsamling d. 3. feb. 1991 ved LU i Sorø. 19 angora/fuchs/ satin 'er var mødt for at stifte den nye klub, som fik navnet A.H. (afvigende hårstruktur).


På A. H. Klubben's første ordinære general- forsamling, den 2 februar 1992 i Middelfart, var stoltheden over at være Angora avlere og savnet at den gamle forening Dansk Angora så stor, især hos de garvede angoraavlere, at de kom med forslag om, at lave klubben om til en ren angoraklub i stedet for en klub for afvigende hårstruktur. Derved kunne man få det gamle foreningsnavn; Dansk Angoratilbage. Forslaget blev vedtaget, og efterfølgende har et mindre antal danske angoraavlere arbejdet på at holde liv i foreningen.


Hvordan holder man angorakaniner?


Angorakaniner kan holdes som alle andre kaniner, men de SKAL klippes hver 3 måned! Det har oprindeligt været anbefalet at angorakaniner boede i kaninbure, hvor der var trådbund, så deres pels ikke blev forurenet af hensyn til uldproduktionen.


Men nu om dage er der rigtig mange, der holder angorakaniner som hobbydyr og hver enkelt laver deres egne bure, efter bedste overbevisning om, hvad der er bedst for kaninerne ud fra de muligheder man har til rådighed. Hos nogle avlere går kaninerne ofte i flokke på flere hunner i store burer/løbegårde (hannerne går enkeltvis) Hos andre går kaninerne i store burer med både trådbund og halmbund.


Da alle jo ikke har samme muligheder, i forhold til bolig og haveareal, kan vi som forening  ikke sige at det ene er bedre end det andet, men blot opfordre til, at man behandler sine dyr godt, giver dem god plads og sikrer sig at de trives godt.


En ting der er vigtig at huske på, når man har angorakaniner udendørs, er at burerne skal placeres så man undgår direkte sol i de varme timer midt på dagen.

Foder til angorakaniner


Det er yderst vigtigt for kaninens trivsel, at den får den rigtige kost. Det, du tilbyder din kanin, skal være af en god kvalitet, samme kvalitet som den mad du selv spiser - med de rigtige vitaminer og altid friskt.

Kaninens kost må ikke ændres pludseligt - men skal ske gradvis enten det er sommer eller vinter. Ellers er der risiko for diarré.

I vintersæsonen kan foderet bestå af rodfrugter og tørfoder (kaninpiller, halm og hø). Om sommeren kan foderet bestå af grønt- og tørfoder.


Kaninpiller

Der er udviklet foderblandinger, der er velegnet til kaniner. Foderet indeholder alle de vitaminer, en kanin har brug for.

Foderet kan købes hos foderstoffer, detailhandlere og specialbutikker med dyrefoder. Foderblandingerne er et fuldfoder og kan anvendes uden anden kost.

Det må absolut frarådes at eksperimentere med selv at blande kaninpiller, da kaninen ellers kan få mangelsygdomme.


Grovfoder

Kaninen bør have adgang til rodfrugter eventuelt fra køkkenhaven. Hermed kan der spares på kaninpillerne.

Foderet kan også bestå af halm og hø. Brug kun frisk og velbjerget halm og hø.

Desuden kan der blandes valset korn (havre eller byg) sammen med kaninpillerne.


Grøntfoder

For kaninen er grøntfoder stadigvæk den sundeste kost. På marken kan du indsamle en del velegnede foderplanter såsom: Blade af mælkebøtte, lancetvejbred, stor vejbred, almindelig røllike, kulsukker, almindelig bynke, gåsefod, lucerne, kløver, unge brændenælder samt græsser af mange forskellige arter.

Saml kun planter du kender, lån eventuelt en bog med billeder af de forskellige planter på biblioteket før du begiver dig ud i naturen.


Køkkenhaven

I køkkenhaven findes mange ting, som kan bruges som foder til kaninen. Gulerødder med top, salat, ræddikeblade, bladselleri, kålrabi, fennikel, grønkål, blade fra ærteplanter, solsikker, jordskokker, roer, æbler og pærer.

Særligt sundt for kaninen er krydderurter såsom: Persille, sennepsblade, salvie, malurt, kommen, hjulkrone, bjergmynte, dild og løvstikke.

Mindre fodringsværdi har rå kartofler, hovedsalat og kål (bortset fra grønkål - men pas på kun at give små mængder).


Giftige planter

Visse planter er giftige for kaninen. Hundepersille, tidløs, skarntyde, galnebær, sort natskygge, vår brandbæger, guldregn og taksvækster. Fra køkkenhaven bør du undgå kartoffelspirer og rå bønner.

Du må ikke stole på, at din kanin selv undgår disse giftplanter - så undgå at fodre med dem.


Drikkevand

Det er meget vigtigt, at kaninen altid har adgang til frisk drikkevand. Der er ikke saft nok i planter og grøntfoder til at dække kaninens behov for væske. Især unger kan ikke undvære frisk vand. Vandskålen/drikkeniplen skal ofte tømmes, skylles/vaskes og fyldes med frisk vand.


Fodringen

Det kan diskuteres om kaninen har behov for fodring mere end en gang dagligt. Hvis kaninen har adgang til vand hele tiden kan den sagtens klare sig med fodring en gang dagligt.


Kaninsygdomme


Kaniner kan, som andre dyr, blive syge.

Du skal altid huske:DET ER NEMMERE AT FOREBYGGE END AT HELBREDE.

Mange sygdomme kan du ikke selv gøre noget ved, men de fleste kan du forebygge. Det vil sige sørge for, at kaninen ikke bliver syg.


Snue

Symptomer: Der er 2 slags snue. Almindelig forkølelse og smitsom snue. Næsen render med tyndtflydende, farveløs væske. Forkølelsen kan gå over til smitsom snue, hvis den ikke bliver helbredt.

Årsag: Kaninen har været udsat for kulde, træk eller regn.

Helbredelse: Sæt kaninen lunt og tørt. Varer det længe, må du tale med en dyrlæge.


Diarre

Symptomer: Kaninen har tynd, lys, udflydende afføring.

Årsag: Kan være snavset grøntfoder, sprøjtede grønsager eller snavsede æde- og/eller drikketrug.

Helbredelse: Kaninen sættes på diæt af hø, byghalm og vand. Det kan også hjælpe, hvis kaninen får lov at røre sig mere end normalt.


Coccidiose

Symptomer: De samme som ved diarre. Er diarreen ikke væk efter 3-4 dage, er det coccidiose, og du må tale med dyrlægen.


Forstoppelse

Symptomer: Kaninen har ingen afføring.

Årsag: For meget tørfoder og manglende vand.

Helbredelse: Giv friske grøntsager og motion. Man kan i svære tilfælde give amerikansk olie. Olien gives med en teske. Olie i drikkevandet hopper kaninen ikke på.

Ydre sygdomme er noget du kan se på kaninens krop. Nogle er smitte fra andre kaniner. Er buret altid rent, formindskes risikoen meget.


Skurv

Symptomer: Der er røde pletter, hårfald og skorpedannelser.

Årsag: Det er mider, og de kan være overalt på kroppen.

Helbredelse: Kaninen skal smøres med noget, der dræber miderne. Tal med dyrlægen.


Øreskab

Symptomer: Kaninen klør sig hele tiden, og der er skorpedannelser.

Årsag: Denne lidelse er også mider.

Helbredelse: Tal med dyrlægen.


Øjenbetændelse

Symptomer: Kaninen kniber øjnene sammen, og øjenomgivelserne hæver meget.

Årsag: Betændte øjne kan i meget sjældne tilfælde være tegn på den smittefarlige kaninpest, der er dødelig. I de allerfleste tilfælde er årsagen dog forkølelse.

Helbredelse: Betændte øjne kan vaskes med kamillete eller borvand.


Sår

Symptomer: Sårene kan du finde, når du stryger kaninen gennem pelsen mod hårene.

Årsag: Kaninen kan få sår på mange måder. F.eks. bidesår.

Helbredelse: Hvis der går betændelse i sårene, må du vaske dem med borvand og smøre med pencilinsalve.


Knoglebrud

Pas på ikke at tabe din kanin. Den kan meget nemt brække et ben. Selv fra en lille højde på 50 cm kan det gå galt. Hvis det sker, må kaninen til dyrlæge eller aflives.


Hedeslag

Din kanin må ikke stå lige i solen. Bliver det varmere end 25 grader, begynder den at trække vejret hurtigere. Kommer den ikke i skygge, kan den dø af hedeslag.

DET ER NEMMERE AT FOREBYGGE END AT HELBREDE.

   


Eksempler på bure.


Følgende fotos er eksempler på hvordan man kan bygge bure til angorakaniner. Der vil løbende blive lagt flere på når der indkommer flere fotos

Helens Byggeprojekt . Helens gamle kaninbure trængte til udskiftning, så hun søgte inspiration på hjemmesiden her og har også været på avlerbesøg for at søge inspiration.


Efterfølgende fik hun sin tømmer til at bygge dette flotte dobbeltbur til hendes to meget heldige angorakaniner.


Hun har sendt os 5 billeder som viser projektet fra start til slut.

Eksempler på løbegårde


Der er mange måde at lave løbegårde på. Følgende fotos er eksempler på, hvordan man kan bygge løbegårde til angorakaniner. Der vil løbende blive lagt flere på, når der indkommer flere fotos.