Medlemsoversigt. Avlerpræsentationer. Referater. Pressemeddelelser m.m.

Dansk Angora forening

Præsentation af angoraavlere.


Du kan finde samtlige medlemmer af Dansk Angora ved at downloade medlemslisten under "knappen medlemsliste" øverst på denne side.


Dette afsnit er ment som en mulighed for at avlerne kan fortælle lidt om sig selv og deres kaniner.


Præsentationerne blive lagt op, efterhånden som webmastereren modtager oplysningerne, fra de angoraavlere der er fuldgyldige medlemmer af Dansk Angora.


En præsentation vil indeholde: Navn, adresse, tlf. nr., mail adresse og hvilke farvevarianter vedkommende avler. Eventuelt også foto og hjemmesideadresse..

Kirsten Pedersen.

Jeg er 61 år og bor med min mand i en lille landsby, mellem Sorø og Slagelse, på Sjælland.

Det er nok mindst 25 år siden jeg fik min første angorakanin, jeg fik den af en kollega hvis søn ikke havde tid til den, og det har jeg aldrig fortrudt. På daværende tidspunkt havde vi også havde en Newfoundlænder hund, så det lå jo lige til højrebenet, at jeg skulle begynde at spinde hundehår og angora. Spindingen blev en hobby, som jeg virkelig kom til at holde af.


Som tiden er gået, er der kommet en del flere angorakaniner til, og jeg blev medlem af Danmarks kaninavlerforening, da jeg syntes, at det kunne være sjovt at udstille. Jeg hørte om Dansk Angora på en udstilling og blev også medlem her. Det har givet mange gode og hyggelige oplevelser!


Da jeg gerne vil fremstille garn i naturfarver, har jeg mest lagt min interesse i de farvede angorakaniner (især de sorte), men kan ikke helt undværre de hvide også.

For tiden har vi SORTE, HVIDE og BRUNE angorakaniner i vores avlsprogram.


Vores hjemmeside er:   www.Angoralunden.dk

Mobil: 26804847

Adresse: Frederikslundvej 16, 4200 Slagelse.

Kirsten Pedersen, marts 2018


Dansk Angoras bestyrelse.


Formand:      Kaj Thaysen,

                       adresse..........Sognegade 21, 6240 Løgumkloster.

                       tlf....................40114377

                       mail................kaj-thaysen@mail.dk


Sekretær:      Tove Alsner,

                       adresse.........Bakkegården, Brøndstrupvej 58500 Grenaa

     tlf...................51866182

     mail...............tove.alsner@gmail.com


Medlem:        Erna Sørensen,

                       adresse......... Elkjærslund 16, 8543 Hornslet

                       tlf....................29864758

                       

Kasserer:       Dorthe Brynningsen,

                        adresse.........Kværkebyvej 109, Kværkeby, 4100 Ringsted

                        tlf...................26737914

                        mail...............dorthe@brynningsen.dk


Webmaster:   Kirsten Pedersen,

                        adresse.........Frederikslundvej 16, 4200 Slagelse

                        tlf...................26804847

                        mail...............mutti.kp@gmail.com


Suppleant:     Else Thaysen 

                       adresse..........Sognegade 21, 6240 Løgumkloster.

                       tlf....................21701516

                       mail................


Revisor:          Benny Garly

                        adresse.........Østervandetvej26, Sjørslev, 8840 Rødkærsbro

                        tlf...................86667373

                        mail...............bennygarly@gmail.com

   Dansk angoras generalforsamling sandag d. 10 -2-2019


Fremmødte er:  Kaj Thaysen

                          Else Thaysen

                          Kirsten Pedersen

                          Tove Alsner

                          Erna Sørensen

                          Dorthe Brynningsen

                          Revisor: Benny Garly

 

1:                   Valg af dirigent:

                      Benny Garly

 

2:                   Valg af stemmetællere:

                      Vi vælger håndsoprækning

 

3:                   Formandens beretning:

                      På DM/LU i 2018 var formanden Kaj Thaysen ikke med.

                      Der var udstillet 18 angorakaniner på udstillingen. Det vil være dejligt, hvis nogle

                      flere medlemmer også vil udstille.

                      Kan vi gøre noget for at få flere medlemmer med til generalforsamlingen?

                      Kirsten Pedersen har overtaget rollen som webmaster og har fået lavet en ny flot                                                 hjemmeside til Dansk Angora. Den er blevet god.

                      Medlemslisten er også blevet opdateret.

                      Der har været afholdt spindedage på Sjælland med succes, men der har endnu ikke været                                    afholdt nogen i Jyllland.

                      På EU 2018 i Herning i november, havde Tove Alsner gjort et godt stykke arbejde med, at                                  at vi fik en stand, mod at vi klippede kaniner på udstillingen. Det blev en flot stand med                                                meget besøg.

                      Der var 11 danske angorakaniner repræsenteret på EU, og det var ganske godt gået af Danmark.

                      Vi har nu 21 medlemmer og 4 støttemedlemmer.

                      Der har ikke været så meget angorauld-salg i foreningen. Ca. 50 kg er blevet sendt afsted.

                      Der vil blive arbejdet på at der kommer et spindetræf i Sønderjylland.

 

4:                   Regnskab: Godkendt af alle.

 

5:                   Indkomne forslag:

                      Det er foreslået at Dansk Angora skal have lavet en Roll-up (som Dorthe har til                                                             Angorahuset). Dorthe fortæller at det koster mellem 500-600kr for at få den lavet.

                      Bestyrelsen vedtager at der skal bruges penge til det. Dorthe tager sig af at få den lavet.

 

                      Der foreslåes at varsling af generalforsamling også finder sted på hjemmeside og                                                Facebook. Dette vedtages af bestyrelsen.

 

                      Der foreslåes at der bliver lavet et årligt eller halvårligt nyhedsbrev, som kan komme i                                                  Tidskrift for kaninavl, samt på hjemmesiden og Facebook. Kirsten og Dorthe tilbyder at                                                 skrive det. Bestyrelsen vedtager dette.

6:                   Kontingent:

                      Det fortsætter uændret med 100kr årligt for medlemmer og 50kr årligt for støttemedlemmer.

 

7:                   Valg af bestyrelse:

                      Sekretær Tove Alsner er på valg og ønsker genvalg. Hun genvælges.

                      Webmaster Kirsten Pedersen er på valg og ønsker genvalg. Hun genvælges.

Dansk Angoras Generalforsamling søndag den 11-2-2018


1:Valg af dirigent:Benny Garly vælges.

2:Valg af stemmetællere:ingen vælges.

3:Formandens beretning:Godkendes(vedlægges)

4:Regnskab:Godkendes

5:Indkomne forslag:Hvad kan vi gøre for at få nye medlemmer?

6:Kirsten vil gøre hjemmesiden mere spændende og attraktiv,

har også talt med Hjelholts Uldspinderi om et sponsorat.

De sponsorerer helst ikke,men vil give 600 kr.som hjemmesiden koster pr.år

for en annonce med info. om spinderiet.

Kirsten tager kontakt til Kaj.

6:Fastsættelse af kontingent:Uændret.

7:Valg af bestyrelse:På valg er:Kaj Thaysen,Dorthe Brynningsen: Begge genvælges.

   Valg af suppleant og revisor:ingen valg

8:Eventuelt:

    Benny orienterede om Europa standarden,som vil blive brugt i Herning,afviger

    ikke meget fra det vi kender=3 mdr.lang uld,må ikke have pandehår,der dækker

    øjnene.

    Bent Schou tager kontakt til Henrichsens Uldspinderi,om de er interesseret i

    annonce eller sponsorat til hjemmeside/forening.Dansk angoras generalforsamling i Svinningehallen d. 19 feb. 2017.


Dagsorden:

1. valg af dirigent. Benny Garly.

2. Stemmetæller, ingen.

3. Formands beretning: Ikke meget der er sket i 2016. aktuelle medlemstal 15. Uldsalg kun filt til Evelyn i Norge elles ikke det megen salg af uld i 2016, der er solgt noget uld privat.

Kaj spurgte hvad de tilstede medlemmer gjorde med deres uld, selv sælger lidt til pris 345 kr. pr. kg. Har arbejdet med at komme ind på hjemme siden efter Tom, det har været svært med at komme i kontakt med DK. Hostmaster.

Formandens beretning godkendes:

4. Regnskabet fremlægges ved Erna og godkendes.

5. Ingen forslag.

6. Kontingent Uændret 100 kr. pr. år.

7. Valg: På valg Erna Sørens og Tove Alsner. Begge blev genvalgt,

Irmeli Gregersen på valg, var ikke til stede.

Kirsten Pedersen, nyvalgt

Suppleant: Else Thaysen ny valgt.

Revisor: Benny Garly genvalgt.

8. Der er problemer med at komme ind på hjemmesiden for rette og sætte nyheder ind på den, Kaj kontakter Allan Larsen der har været webmaster i Kaninavlerforeningen for at få hjælp.

Der blev diskuteret om vi kan have støttemedlemmer for at få flere medlemmer, de behøver ikke at være medlem af DK, de kan ikke få avler nr. hermed kan de ikke udstille eller få der kaniner bedømt.

Vi kan råde og vejlede dem, med avl, klip, pasnings osv.

Forslag fra Kirsten om at lave en facebookgruppe, Kirsten og Dorthe arbejde videre med dette.

 

Tormanden takke for en god generrallforsamling, god frem møde og 20 Angora på DM/LU

1 med 96 1 X 95 4 X 94,5 2 X 94.

 Dansk Angoras generalforsamling 21 feb. 2016.

 

Tilstede: Bent Schou, Kaj Thaysen, Erna Sørensen, Benny Garly, Dorthe Brynningsen, Tove Alsner

 

1. Valg af dirigent: Benny Garly.

2. Formands beretning: Det går op og ned med salg af angora ulden og til en lavere pris end vi fik for to år siden. Men opfordre alligevel til fortsat at avle angora kaniner, vi skal nok komme af med vores uld mener han.

Stort tillykke til kaj med hans flotte kaniner her på LU.

Formandens beretning godkendes.

Efterfølgende til formanden beretning fortæller Tove om den snak hun har haft med Henrichsens uldspinderi i Skive, om underskrifter på at vi i Dansk angora passer vores dyr ordentligt, at de få ulden klippet af, ikke flået af, om mulighederne med at sælge ulden o.s.v.

Til trods for det afleverede vi 87 kg. uld til Spinderiet men til en pris 245 kr. pr. kg. vi accepterede prisen selv om den var faldet med 100 kr. pr. kg. Tove sørgede for afregning med Henrichsen og her efter afregnede med medlemmerne efter de afleverede kg.

 

Evelyn i Norge aftager stadig og gerne vores filt for 100 kr. pr. kg.

 

Kaj Thaysen har overtaget vores hjemmeside efter Tom , men han kan ikke åbne den har fået en ny adresse som han vil forsøge sig med elles har han fået tilbud om hjælp fra Allan Larsen, så mon det ikke lykkes.

 

3. Regnskabet fremlægges af Erna og godkendes

4. indkommende forslag ingen.

5. Kontingent uændret

6. Valg af bestyrelse: På valg Bent Schou og Kaj Thaysen. Bent ønsker ikke genvalg.

Kaj Thaysen genvælges.

Dorthe Brynningsen Nyvælges.

Bestyrelsen består efterfølgnde af: Formand. Kaj Thaysen.

Kasserer. Esna Sørensen.

Sekretær. Tove Alsner.

Dorthe Brynningsen.

7. valg af suppleant: ingen på valg.

8. revisor. Benny Garly.

9. Stor tak til Bent, som har været formand siden 2004.Dansk Angoras generalforsamling d. 21 feb 2016 LU Viborg.


Tilstede: Bent Schou, Kaj Thaysen, Erna Sørensen, Benny Garly, Dorthe Brynningsen og Tove Alsner.

Bent bød velkommen til Generalforsamlingen og Landsudstillingen, Bedømmelsen af Angor akaniner fredag19 feb.

  1. Valg af dirigent, Benny Garly valgt.

  2. Stemmetælle unødevendig.

  3. Formands beretning: Det går op og ned med salget af angora uld, og til en lavere pris, end vi fik for to år siden.

Men opforder alligevel at fortsat at avle Angorakaniner, vi skal nok komme af med vores Uld, mener han.

Stort til lykke tik Kaj med hans flotte kaniner her på LU.. ( nr 8 )                       Formandens beretning godkendes.

Efterfølgende til Formandens beretning, fortæller Tove Alsner om snak hun har haft med Henrichsen uldspinderri i Skive, om underskrifter på at i Dansk Angora passer vores kaniner ordenligt, at de får ulden klippet af og ikke flået (revet). om besværlighederne med at sælge ulden o.s.v.

Til trods for det afleverede vi 87 kg.  I kvt. til ham, men til en pris af 245 kr. pr. kg. vi accepterede prisen selv om den var faldet med 100 kr.

     Evelyn i Norge aftager stadig og gerne vores filt for pris 100 kr. pr. kg.

Kaj Thaysen har overtaget Hjemmesiden efter Tom. kaj-thaysen@mail.dk

4. Regnskabet fremlagt og godkendt

7. Valg af bestyrelsen som nu består af. Seunder bestyrelsen i menu.

Stor tak til bent, som har været formand siden 2004.

                                             Tove Alsner.   .

Referat fra Generalforsamling 15. februar 2015 nder LU i Aars.


Til stede: Kay thaysen, Benny Garly, Bent Schou, Erna Sørensen, Kirsten Pedersen, Dorthe Brynningsen & Tove Alsner.

1.Valg af dirigent: Benny Garly vælæges.

2.Valg af stemmetællere: ikke nødvendigt.

3.Formandens beretning: omhandlet manglende salg af vores uld p.g.a. boykotten efter videoen af Kinas forfærdelige måde, at flå ulden af deres levende kaniner. Stik imod hvordan vi behandler vores kaniner i Scandinavien.                                                                                                                   Stiller forslag om at droppe uddelingen af vores pokaler, når de udløber. Gravering på pokalerne er meget dyr, og de som modtager dem, lader dem som oftest stå i de kasser, som de modtager dem i, til de skal aflevere dem igen. Efterfølgende snak viser enighed om, dette og formandens beretning godkendes herefter.                                                                                                                                                                                                 Efterfølgende blev situationen omkring uldsalget diskuteret, og Dorthe foreslog, at kontakte et dameblad, som ofte bringer strikkeopskrifter, for at få dem til at bringe en artikel om Dansk Angora og vores nænsomme behandling af vores kaniner. Dorthe vil gerne forsøge at tage en sådan kontakt, og man blev endvidere enige om, at blev det aktuelt, kan vi lave en angoradag hos Tove. Erna vil så klippe en kanin, Kay vil tage en rok med og sidde og spinde og Tove vil vise sin angorastald og filte, Så absolut enig begejstring for forslaget.

4.Regnskabsforelæggelse: regnskabet forelægges og godkendes uden kommentarer.

5.Indkomne forslag: ingen.

6.Kontingentfastlæggelse: kontingentet fastholdes på kr. 100 årligt.

7.Valg af bestyrelse: Erna, Irmelin & Tove genvælges.                                                                                                                                             Bestyrelsen består således af:            Bent Schou (formand) , Erna Sørensen   (kasserer), Tove Alsner (sekretær), Irmelin Gregersen & Kay Thaysen.

8.Valg af suppleant: Kirsten genvælges.

9.Valg af revisor: Benny genvælges.

10.Eventuelt: ud over diskussionen nævnt under formandens beretning            foreslog Kirsten, at man skulle lægge links på hjemmesiden refererende til spindeklubber, Ideen videregives til Tom.Referat fra Generalforsamlingen 16.februar 2014


Generalforsamlingen afholdtes i forbindelse med LU i Ullerslev. Der var 10 fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent: Benny Garly valgtes, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

Valg af stemmetællere: Kirsten og Helena valgtes.

Formandens beretning: Ikke så meget nyt, men dejligt at se så mange angoraavlere til generalforsamling.

Bent har været kontaktet af Ekstrabladet angående boykot af angorakaniners uld, på baggrund af den måde, man i Kina flår ulden af kaninerne, hvad der jo tenderer til - eller vel egentlig er - dyrplageri. Bent forklarede, hvordan man i Danmark klipper ulden af vores kaniner, og henviste til den videooptagelse fra TV midt/vestjylland, hvor Benny og Bent demonstrerer klipning af angorakaniner.

Der har i lang tid ikke været henvendelser om køb af vores 1.sorterings uld, hvad der jo måske kan skyldes videoen fra Kina.

Formandens beretning godkendtes herefter.

Regnskabsfremlæggelse: Sidste år 17 medlemmer af foreningen. De forskellige poster i regnskabet gennemgås. I forbindelse med en post på kr. 175,- årligt oplyses det, at det har dækket formandens deltagelse i Representantskabsmødet, hvilket han ikke fremover ønsker at deltage i.

I dag er saldoen kr. 2896,- hvad der er en lille tilbagegang fra sidste års regnskab. Kassereren foreslår derfor kontingentforhøjelse.

Regnskabet godkendes.

Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.

Kontingentfastsættelse: Der er i generalforsamliongen ikke stemning for en forhøjelse af kontingentet, hvorfor dette fortsat er kr. 100,- pr. år.

Valg af bestyrelse: Kay og Bent genvælges

Valg af suppleant: Ingen på valg.

Valg af revisor: Ingen på valg.

Eventuelt: Kirsten foreslår, at der lægges link ud på hjemmesiden til Benny og Bents video. Ros til Tom for hjemmesiden.

Tove giver kort referat af Dudes henvendels angående kaniners opdræt, klipning, pasning o.s.v. og omdeler kopi af hendes artikel i Den Korte Avis ( www.denkorteavis.dk ) , af den. 29.januar d.å.

Gunillas henvendelse om køb af farvet uld og kritik af vores sidste sending af hvid uld til hende i 2011 omtales, og kopi f hendes mail rundsendes.

Formanden takker for en god generalforsamling og fremmødet og glæder sig over, at foreningens æresmeedlem Aage Christensen deltog i en del af generalforsamlingen samt over hans præmie på kr. 500,- til Bedste Angorakanin på udstillingen.

ref.: Tove


Pressemeddelser m.m.Danmarks Kaninavlerforening og Dansk Angora er blevet gjort opmærksomme på, at der er lavet en børnefilm fra Tunø om Amalie, som sammen med sin mor plukker ulden af en angora kanin.

Det er jo lige netop måden vi i Danmarks Kaninavlerforening og Dansk Angora IKKE gør og nærmest betragter som dyremishandling!

Vi vil sammen med Danmarks Kaninavlerforening forsøge at få en snak med familien på Tunø, og gøre dem opmærksomme på den metode vi bruger.

 

2015, uge 35 bragte Familie Journalen  denne artikkel: